Agrolesníctvo

V roku 2023 vstúpila spoločnosť AGROSOLUM, s.r.o. s výmerou 104,17 ha a HRS, s.r.o. s výmerou 64,19 ha do podpory na založenie agrolesníckeho systému na poľnohospodárskej ploche. Výsadbou stromov na predmetných plochách týmto nedôjde k trvalej zmene pôdneho druhu, to znamená, že nedôjde k zmene na lesné pozemky. Tento projekt bude trvať 5 rokov a je podporovaný Európskou úniou. Projekt má slúžiť na zabránenie vodnej erózie, zníženie CO2 v ovzduší, ako aj na zabezpečenie krajinotvorby.

Ďalej kladie dôraz na vytvorenie vhodnejších podmienok pre voľne žijúce vtáctvo, ako je hniezdenie, ochrana pred predátormi, lepšie podmienky pre rozmnožovanie, lepšia adaptabilita voľne žijúceho vtáctva pri lúkach a pasienkoch pri dlhodobo vysokých teplotách (tieň). Vďaka výsadbe stromov na predmetných pozemkoch bude poľnohospodárska pôda schopná lepšie využívať vlahu v obdobiach sucha. Zároveň, v prípade výskytu smrští v letných mesiacoch, poľnohospodárska pôda bude vedieť lepšie odolávať vodnej erózii z dôvodu, že korene stromov zabránia odplaveniu poľnohospodárskej pôdy.

Agrolesnícky systém na poľnohospodárskej ploche

V roku 2023 vstúpila spoločnosť AGROSOLUM, s.r.o. s výmerou 104,17 ha a HRS, s.r.o. s výmerou 64,19 ha do podpory na založenie agrolesníckeho systému na poľnohospodárskej ploche. Výsadbou stromov na predmetných plochách týmto nedôjde k trvalej zmene pôdneho druhu, to znamená, že nedôjde k zmene na lesné pozemky. Tento projekt bude trvať 5 rokov a je podporovaný Európskou úniou. Projekt má slúžiť na zabránenie vodnej erózie, zníženie CO2 v ovzduší, ako aj na zabezpečenie krajinotvorby.

Ďalej kladie dôraz na vytvorenie vhodnejších podmienok pre voľne žijúce vtáctvo, ako je hniezdenie, ochrana pred predátormi, lepšie podmienky pre rozmnožovanie, lepšia adaptabilita voľne žijúceho vtáctva pri lúkach a pasienkoch pri dlhodobo vysokých teplotách (tieň). Vďaka výsadbe stromov na predmetných pozemkoch bude poľnohospodárska pôda schopná lepšie využívať vlahu v obdobiach sucha. Zároveň, v prípade výskytu smrští v letných mesiacoch, poľnohospodárska pôda bude vedieť lepšie odolávať vodnej erózii z dôvodu, že korene stromov zabránia odplaveniu poľnohospodárskej pôdy.