Agrosolum | Výkup a nájom pozemkov
326
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-326,qode-listing-1.0.1,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-12.1.1,qode-theme-bridge,bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Výkup a nájom pozemkov

Výkup a nájom pozemkov

Pôda je obmedzeným materiálnym zdrojom, ktorý je z tohto dôvodu nevyhnutné ochraňovať a venovať mu osobitnú pozornosť, a to predovšetkým z pohľadu poľnohospodárskeho podniku. Vlastníctvo pôdy otvára poľnohospodárskemu podniku množstvo možností a zabezpečuje mu hospodársku istotu.

 

Poľnohospodársku pôdu t.j. ornú pôdu, trvalé trávne porasty, ako aj lesné pozemky a ostatné plochy vykupujeme v katastrálnych územiach obcí kde vykonávame svoju činnosť.

 

Cena za vlastnícke podiely pozemkov sa stanovuje na základe vzájomnej dohody. Ku každému vlastníkovi pristupujeme individuálne. Našou prioritou je prospešnosť obidvoch strán, a preto poskytujeme všetky služby spojené s predajom pôdy, ako vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy, právny a legislatívny proces na naše náklady.

 

Dokážeme poskytnúť všetky potrebné informácie o Vami vlastnenej poľnohospodárskej pôde, výmery, listy vlastníctva, druh pozemku … a identifikovať ich priamo na digitálnych katastrálnych mapách. Vieme poradiť v prípade nevysporiadaných pozemkov, dedičských konaní a podobne.

 

Pre vlastníkov mimo trvalého pobytu v uvedených katastroch dokážeme celý obchod zrealizovať aj poštou a teda nie je potrebná osobná návšteva u nás.

3000

Hektárov poľnohospodárskej pôdy

850

Hektárov lesných pozemkov

150

Ročná produkcia jatočných zvierat

3219

Hektárov poľovného revíru