V roku 2025 naša bioplynová stanica Ožďany prejde modernizáciu bioplynu na biometán.

Biometán má rovnaké vlastnosti ako zemný plyn. Môže sa privádzať do plynárenskej siete ako náhrada fosílneho zemného plynu, ktorý sa používa vo výrobe ako zdroj energie alebo sa používa v zariadeniach na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie a iných zariadeniach na kombinovanú výrobu tepla a elektriny.

Následne pri prechode z bioplynu na biometán vzniká obohatený prúd CO2. V ďalšom kroku spracovania sa CO2 môže premeniť na kvapalný CO2, ktorý je potom vhodný na použitie v potravinárskom sektore. Tento CO2 potom môže nahradiť fosílny CO2 v mnohých aplikáciách – napríklad ako ochranná atmosféra pre potraviny, alebo môže nájsť využitie aj ako suchý ľad.

Využívanie bioplynu/biometánu a tým nahrádzanie fosílnych zdrojov energie môže pomôcť znížiť emisie uhlíka. Pomáha to nielen zabezpečiť dodržiavanie právnych cieľov Európskej únie v oblasti znižovania emisií CO2.

V účastnej modernej spoločnosti sa kladie veľký dôraz pri nákupe výrobkov na udržateľnú výrobu.