AGROSOLUM v číslach

4430

Hektárov
poľnohospodárskej pôdy

850

Hektárov
lesných pozemkov

150

Kusov
jatočných zvierat ročne

3219

Hektárov
poľovného revíru

Prenájom
a nákup pôdy

Pôda je obmedzeným materiálnym zdrojom, ktorý je z tohto dôvodu nevyhnutné ochraňovať a venovať mu osobitnú pozornosť, a to predovšetkým z pohľadu poľnohospodárskeho podniku.

Vlastníctvo pôdy otvára poľnohospodárskemu podniku množstvo možností a zabezpečuje mu hospodársku istotu.

AGROSOLUM v číslach

4430

Hektárov
poľnohospodárskej pôdy

850

Hektárov
lesných pozemkov

150

Kusov
jatočných zvierat ročne

3219

Hektárov
poľovného revíru

Prenájom
a nákup pôdy

Pôda je obmedzeným materiálnym zdrojom, ktorý je z tohto dôvodu nevyhnutné ochraňovať a venovať mu osobitnú pozornosť, a to predovšetkým z pohľadu poľnohospodárskeho podniku.

Vlastníctvo pôdy otvára poľnohospodárskemu podniku množstvo možností a zabezpečuje mu hospodársku istotu.